Projekty graficzne, wykonanie reklamy świetlnej z uwzględnieniem oświetlenia wejścia. Montaż reklamy na elewacji budynku u lokalnego sprzedawcy.