Projekty graficzne dla Muzeum Gleb w Krakowie. Opieka graficzna przy powstaniu Muzeum Gleb, wydruki przekrojów ziemi, montaż tablic informacyjnych.