Teamtechnik, współpraca w zakresie projektowania katalogów w kilku językach obcych. Druk katalogów, wizualizacje graficzne

Przekazanie plików źródłowych. Pomoc przy przekazaniu plików graficznych. Fotografie dla potrzeb firmy z dokumentacją opisową.